Poistoilmalämpöpumppu

Kotisol Energialla on vuosien kokemus lämpöpumppuratkaisuista taloyhtiöihin ja liikekiinteistöihin. Maalämpö-, vesi-ilmalämpö-, lämmöntalteenottojärjestelmät toimitetaan avaimet käteen -periaatteella.

Poistoilmalämpöpumppu ottaa poistuvasta ilmasta lämmön ja palauttaa sen kiinteistön lämmitysjärjestelmään

Lämmöntalteenotto on yleinen tapa tehostaa kiinteistön energian käyttöä. Poistoilmalämpöpumppu ottaa kiinteistön poistuvasta ilmasta lämmön talteen ja palauttaa sen kiinteistön lämmitysjärjestelmään.

Vuosikymmeniä kiinteistöt on rakennettu siten, että poistuva ilma on johdettu suoraan ulkoilmaan, jolloin sen mukana poistuu valtava määrä lämpöenergiaa. Poistoilmalämpöpumpulla saadaan puristettua tuosta poistuvasta lämpimästä ilmasta lämpöenergia talteen lämmönvaihtimella ja johdettua se takaisin lämmitysjärjestelmään. Näin tarvitaan vähemmän varsinaisen lämmitysjärjestelmän käyttämää energiaa. Nykyisten pumppujen tehokkuus on todella korkea ja käytännössä poistuva ilma on useimmiten huomattavasti ulkoilmaa kylmempää.

Usein poistoilmalämpöpumppu lisätään järjestelmään muun lämmitystapamuutoksen yhteydessä, jolloin kokonaisinvestoinnin kannattavuus saadaan maksimoitua. Samalla kiinteistölle saadaan paras mahdollinen energialuokitus.

Kotisol Energia käyttää asennuksissaan laadukkaita eurooppalaisten valmistajien tuotteita. Kokonaisuus voi sisältää maalämpö- ja ilma-vesilämpöpumput, puskurivaraajat, aurinkosähköjärjestelmän, kaukolämpöä. Oleellista on huolellinen tarvekartoitus ja projektin suunnittelu kuhunkin kohteeseen sen energiankulutukseen ja käyttötottumuksiin pohjautuen. Suunnittelulla varaudutaan kaikkien vuodenaikojen energiantarpeeseen.

NIBE airHEAT

NIBE airHEAT on tehokas hybridiratkaisu, joka sisältää sekä uuden kaukolämmön lämmönjakokeskuksen, että tarvittavan määrän ilma-vesilämpöpumppuja, sekä koko järjestelmän seurannan. Koko paketti tulee yhdeltä toimittajalta.

Projektikokonaisuus koostuu tyypillisesti seuraavista osa-alueista:

  • Tarvekartoitus
  • Tehomitoitukset ja suunnittelu
  • LVISA-työt ja työnjohto
  • Poraussuunnittelu
  • Projektinhoito
  • Lämpöpumppuratkaisuiden asennus, teho 0…200 kW
  • Loppusäädöt ja jatkuva tekninen tuki

Tutustu Nibeen

Taloudellista säästöä ja pienempi E-luku

Pienellä investoinnilla taloyhtiö tai suuren kiinteistön omistaja saa taloudellista säästöä ja pienemmän E-luvun rakennukselle. Järjestelmän hankintaan voi hakea myös ARA:n myöntämää energia-avustusta taloyhtiön energiatehokkuuden parantamiseen.

Asiantuntija kartoittaa investoinnin hyödyt ja mahdollisuudet

Asiantuntijamme kartoittaa poistoilmalämpöpumppu-investoinnin hyödyt ja mahdollisuudet.

Sen pohjalta tehdään suunnitelma ja mitoitus järjestelmälle. Suunnitelmassa voidaan huomioida myös tulevat muutokset kiinteistössänne, ja järjestelmä voidaan toteuttaa tuleva energiankulutus huomioiden.

Tarvittaessa rakennetaan järjestelmä siten, että siinä on laajennusvaraa tuleviin energiantarpeen muutoksiin, mm. lämmitysmuodon vaihtumiseen ja sähköautojen yleistymiseen.

Asentajamme ovat erikostuneet energiajärjestelmiin ja asennuksemme on pätevöitynyt sähkö- ja laiteasentamiseen. Sähkökytkennät toteutetaan S2-luokiteltuna. Asiantuntijoidemme ja asentajiemme jatkuvalla koulutuksella varmistamme parhaan toteutuksen kaikissa energiajärjestelmien toteutuksissa.

Ota yhteyttä

Tilaa asiantuntijaltamme maksuton kartoitus. Sovitaan suunnittelukäynti kiinteistöllenne.

tai lähetä tarjouspyyntö sähköpostitse: myynti@kotisol.fi

Tarjoamme kiinteistön kartoituksen

Haluatko saada selville, miten järjestelmä toimisi juuri kiinteistössä sekä millainen kokonaisuus sopii kiinteistöön parhaiten? Teemme kartoituksia joissa annamme lisätietoa järjestelmän toiminnasta. Kartoituksen pohjalta laskemme tarjouksen järjestelmästä.

Energiansäästökartoituksen pohjalta

  • selvitämme kiinteistönne energiankulutuksen ja mihin yrityksenne käyttämä energia kuluu
  • laadimme kiinteistön energiansäästölaskelman sekä takaisinmaksulaskelman
  • kerromme, millaisilla teknisillä ratkaisuilla saavutamme parhaan kustannushyödyn ja energiansäästön.
Varaa maksuton kartoitus