Maatilan energiaremontti

Kotisol toimittaa laadukkaat energiajärjestelmät maatilalle avaimet käteen -palveluna. Asennamme maalämpö-, ilmavesilämpö-, lämmöntalteenotto- ja aurinkosähköjärjestelmät vuosien ja tuhansien järjestelmien kokemuksella.

Aurinkosähkö on maatilalla entistä kannattavampi

Aurinkosähköstä saadaan entistä suurempi hyöty maatiloilla. Tuotannon automatisoinnin myötä monen maatilan sähkönkulutus kasvaa. Maidontuotanto ja säilytys vie valtavasti sähköä erityisesti lämpimällä eli kesäaikaan, jolloin paneelit tuottavat parhaiten.

Oikein mitoitettuna aurinkosähkövoimalan tuotanto kulutetaan lähes täysin kiinteistön omassa kulutuksessa. Näin kiinteistöön on järkevää mitoittaa entistä suurempi järjestelmä, jolloin siitä saadaan paras mahdollinen hyöty. Kuitenkin järjestelmä mitoitetaan aina tapauskohtaisesti pohjautuen aiempaan kulutukseen huomioiden tulevat muutokset energian käyttötottumuksissa, kuten tuotannon laajentaminen, lämmitysjärjestelmän muutokset ja tuotannon automatisointi.

Valaistus, ilmanvaihto sekä mm. maidon jäähdytys käyttävät sähköä vuorokauden ympäri, joten sähkönkulutus on näiden osalta tasaista kuormaa. Päivällä kulutus kasvaa, kun aletaan käyttää laitteita, ja erityisesti kesällä kulutus on usein suurimmillaan keskellä päivää tuuletuksen ja viilennyksen takia. Aurinkopaneelit tuottavat juuri tähän tarpeeseen sähköä edullisesti oman kiinteistön katolta.

Aurinkopaneelit ovat huoltovapaita, joten se ei aiheuta käytön aikana kustannuksia eikä huolta yrittäjälle. Järjestelmän käyttöikä on 30-40 vuotta. Aurinkosähköjärjestelmän tuottaa ilmaista sähköä kymmeniä vuosia.

Säästä energiakuluissa maalämmöllä

Kotisol Energialla on vuosien kokemus lämpöpumppuratkaisuista eri kiinteistöihin. Maalämpö-, vesi-ilmalämpö-, lämmöntalteenottojärjestelmät toimitetaan avaimet käteen -periaatteella.

Projektikokonaisuus koostuu tyypillisesti seuraavista osa-alueista:

 • Tarvekartoitus
 • Tehomitoitukset ja suunnittelu
 • LVISA työt ja työnjohto
 • Projektinhoito
 • Järjestelmän asennus
 • Loppusäädöt ja jatkuva tekninen tuki

 

Kotisol Energia käyttää aurinkosähköjärjestelmien asennuksissaan laadukkaita saksalaisen Solarwattin aurinkopaneeleita, eurooppalaisten valmistajien inverttereitä, kuten itävaltalainen Fronius ja saksalaiset Kostal ja SMA. Lämpöpumppuremonteissa käytetään mm. NIBE airHEAT -hybridiratkaisuja. Kokonaisuus voi sisältää maalämpö- ja ilma-vesilämpöpumput, puskurivaraajat ja aurinkosähköjärjestelmän. Oleellista on huolellinen tarvekartoitus ja projektin suunnittelu kuhunkin kohteeseen sen energiankulutukseen ja käyttötottumuksiin pohjautuen. Suunnittelulla varaudutaan kaikkien vuodenaikojen energiantarpeeseen.

Kotisol Energia on järjestelmätoimittaja, jolloin koko paketti tulee yhdeltä toimijalta. Näin varmistetaan, että sen kaikki osat tukevat toisiaan ja se toimii kokonaisuutena optimaalisesti. Mitoitusvaiheessa tehdään tarkat laskelmat, jossa huomioidaan aiemman energiankulutuksen lisäksi myös samassa energiaremontissa tehtävät muut muutokset ja mahdolliset tulevaisuuden tarpeet, kuten tuotannon automatisointi. Esimerkiksi aurinkosähkön tuotto mitoitetaan lämpöpumppuremontin myötä muuttuneeseen energiankulutukseen.

Pienellä investoinnilla kiinteistön omistaja saa taloudellista säästöä ja rakennukselle saadaan pienempi E-luku. Järjestelmän hankintaan voi hakea myös ELY-keskuksen tai Business Finlandin myöntämää avustusta.

Kotisol toimittaa energiajärjestelmät maatilalle avaimet käteen -toimituksena:

 • Kartoitus
 • Suunnittelu ja konsultointi
 • Projektinhoito
 • Laitteet ja asennus
 • Käyttöönotto ja koulutus
 • Loppudokumentaatio ja jatkuva tuki.

Asiantuntijamme kartoittaa kanssasi investoinnin hyödyt ja mahdollisuudet

Tilaa asiantuntijaltamme kartoitus. Sen pohjalta tehdään suunnitelma ja mitoitus järjestelmälle. Suunnitelmassa voidaan huomioida myös tulevat muutokset maatilan toiminnassa, ja järjestelmä voidaan toteuttaa tuleva energiankulutus huomioiden. Tarvittaessa rakennetaan järjestelmä siten, että siinä on laajennusvaraa tuleviin energiantarpeen muutoksiin, mm. lämmitysmuodon vaihtuminen öljystä, pelletistä tai puusta lämpöpumppuun tai mahdollinen tuotannon automatisointi.

Energiajärjestelmiin erikoistuneen asiantuntijat

Asentajamme ovat erikostuneet energiajärjestelmiin, kuten lämpöpumppuihin ja aurinkopaneeleihin, ja asennuksemme on pätevöitynyt sähkö- ja laiteasentamiseen. Sähkökytkennät toteutetaan S2-luokiteltuna. Asiantuntijoidemme ja asentajiemme jatkuvalla koulutuksella varmistamme parhaan toteutuksen kaikissa energiajärjestelmien toteutuksissa.

Ota yhteyttä!

Sovitaan suunnittelukäynti maatilallenne!

tai lähetä tarjouspyyntö sähköpostitse: myynti@kotisol.fi

Asiantuntijamme kartoittaa maksutta energiaratkaisun hyödyt ja mahdollisuudet

Kartoituksen pohjalta tehdään suunnitelma ja mitoitus uudelle järjestelmälle. Suunnitelmassa voidaan huomioida myös tulevat muutokset kiinteistössänne, ja järjestelmä voidaan toteuttaa tuleva energian- ja sähkönkulutus huomioiden. Tarvittaessa järjestelmä rakennetaan siten, että siinä on laajennusvaraa tuleviin sähköntarpeen muutoksiin, mm. sähköautojen yleistymiseen.

Jätä yhteydenottopyyntö