Yrityksen energiaremontti

Kotisol toimittaa laadukkaat energiajärjestelmät yritykselle avaimet käteen -palveluna. Asennamme maalämpö-, ilmavesilämpö-, lämmöntalteenotto- ja aurinkosähköjärjestelmät yritykselle.

Aurinkosähkö on yrityksille entistä kannattavampi

Aurinkosähköstä saadaan entistä suurempi hyöty yrityskiinteistöissä. Viimeaikaisten kriisien takia sähkönhinta vaihtelee ja aiheuttaa yrityksille epävarmuutta ja kustannusriskin. Sähkön tuottaminen aurinkopaneeleilla vakauttaa sähkönkäytön kustannuksia ja pienentää operatiivisen toiminnan kustannusriskejä.

Sähköä kuluu mm. tuotannon laitteissa, lämmityksessä, ilmanvaihdossa ja valaistuksessa. Valaistus, ilmanvaihto sekä jäähdytys käyttävät sähköä vuorokauden ympäri, joten sähkönkulutus on näiden osalta tasaista kuormaa. Työntekijöiden tullessa aamulla töihin ja käynnistäessä tuotannon koneet, valaistuksen ja tietotekniset laitteet sähkönkulutus kasvaa. Aurinkopaneelit tuottavat tähän tarpeeseen sähköä edullisesti oman kiinteistön katolta, juuri oikeaan aikaan.

Useimmissa yrityksissä sähkönkäyttö kohdistuu päiväsaikaa, jolloin aurinkopaneelien tuotto on parhaimmillaan.

Yrityskiinteistöissä oikein mitoitettuna aurinkosähkövoimalan tuotanto kulutetaan lähes täysin kiinteistön omassa käytössä. Näin kiinteistöön on järkevää mitoittaa entistä suurempi järjestelmä, jolloin siitä saadaan paras mahdollinen hyöty. Järjestelmän koko mitoitetaan silti aina yksilöllisesti pohjautuen kunkin kiinteistön ja yrityksen sähkönkäyttöprofiiliin.

Aurinkopaneelit ovat lähes huoltovapaita, joten ne eivät aiheuta ylläpitokustannuksia tai huolta yrittäjälle.

Järjestelmän käyttöikä on 30-40 vuotta. Aurinkosähköjärjestelmän tuottaa ilmaista sähköä kymmeniä vuosia. Jos kiinteistöä ollaan myymässä, aurinkopaneelit nostavat sen myyntihintaa, sillä ostaja näkee pienentyneen sähkölaskun säästönä ylläpitokustannuksissa.

Säästä yrityksen energiakuluissa maalämmöllä

Kotisol Energialla on vuosien kokemus lämpöpumppuratkaisuista taloyhtiöihin ja liikekiinteistöihin. Maalämpö-, vesi-ilmalämpö-, lämmöntalteenottojärjestelmät toimitetaan avaimet käteen -periaatteella.

Projektikokonaisuus koostuu tyypillisesti seuraavista osa-alueista:

 • Tarvekartoitus
 • Tehomitoitukset ja suunnittelu
 • LVISA työt ja työnjohto
 • Poraussuunnittelu
 • Projektinhoito
 • Järjestelmän asennus
 • Loppusäädöt ja jatkuva tekninen tuki

Kotisol Energia käyttää aurinkosähköjärjestelmien asennuksissaan laadukkaita saksalaisen Solarwattin aurinkopaneeleita, eurooppalaisten valmistajien inverttereitä, kuten itävaltalainen Fronius ja saksalaiset Kostal ja SMA. Lämpöpumppuremonteissa käytetään mm. NIBE airHEAT -hybridiratkaisuja. Kokonaisuus voi sisältää maalämpö- ja ilma-vesilämpöpumput, puskurivaraajat ja aurinkosähköjärjestelmän. Oleellista on huolellinen tarvekartoitus ja projektin suunnittelu kuhunkin kohteeseen sen energiankulutukseen ja käyttötottumuksiin pohjautuen. Suunnittelulla varaudutaan kaikkien vuodenaikojen energiantarpeeseen.

NIBE airHEAT on tehokas hybridiratkaisu, joka sisältää sekä uuden kaukolämmön lämmönjakokeskuksen, että tarvittavan määrän ilma-vesilämpöpumppuja, sekä koko järjestelmän seurannan.

Kotisol Energia on järjestelmätoimittaja, jolloin koko paketti tulee yhdeltä toimijalta. Näin varmistetaan, että sen kaikki osat tukevat toisiaan ja se toimii kokonaisuutena optimaalisesti. Mitoitusvaiheessa tehdään tarkat laskelmat, jossa huomioidaan aiemman energiankulutuksen lisäksi myös samassa energiaremontissa tehtävät muut muutokset ja mahdolliset tulevaisuuden tarpeet, kuten sähköautojen lataustarpeen kasvu. Esimerkiksi aurinkosähkön tuotto mitoitetaan lämpöpumppuremontin myötä muuttuneeseen energiankulutukseen.

Pienellä investoinnilla taloyhtiö tai suuren kiinteistön omistaja saa taloudellista säästöä ja pienemmän E-luvun rakennukselle. Järjestelmän hankintaan voi hakea myös ARA:n myöntämää energia-avustusta taloyhtiön energiatehokkuuden parantamiseen.

Kotisol toimittaa energiajärjestelmät taloyhtiöön avaimet käteen -toimituksena:

 • Kartoitus
 • Suunnittelu ja konsultointi
 • Projektinhoito
 • Laitteet ja asennus
 • Käyttöönotto ja koulutus
 • Loppudokumentaatio ja jatkuva tuki.

Asiantuntijamme kartoittaa kanssasi investoinnin hyödyt ja mahdollisuudet

Tilaa asiantuntijaltamme kartoitus. Sen pohjalta tehdään suunnitelma ja mitoitus järjestelmälle. Suunnitelmassa voidaan huomioida myös tulevat muutokset kiinteistössänne, ja järjestelmä voidaan toteuttaa tuleva energiankulutus huomioiden. Tarvittaessa rakennetaan järjestelmä siten, että siinä on laajennusvaraa tuleviin energiantarpeen muutoksiin, mm. lämmitysmuodon vaihtumiseen ja sähköautojen yleistymiseen.

Taloyhtiöihin erikoistuneen asiantuntijat

Asentajamme ovat erikostuneet energiajärjestelmiin ja asennuksemme on pätevöitynyt sähkö- ja laiteasentamiseen. Sähkökytkennät toteutetaan S2-luokiteltuna. Asiantuntijoidemme ja asentajiemme jatkuvalla koulutuksella varmistamme parhaan toteutuksen kaikissa energiajärjestelmien toteutuksissa.

Olisihan hienoa tarjota asukkaille mahdollisuus sähköauton lataukseen – otetaan se huomioon jo nyt järjestelmän suunnittelussa! Toimitamme tarvittaessa myös sähköauton latausasemat avaimet käteen -toimituksina.

Lue lisää: sähköauton latausasemat.

Ota yhteyttä!

Sovitaan suunnittelukäynti taloyhtiöllenne!

tai lähetä tarjouspyyntö sähköpostitse: myynti@kotisol.fi

Asiantuntijamme kartoittaa maksutta energiaratkaisun hyödyt ja mahdollisuudet

Kartoituksen pohjalta tehdään suunnitelma ja mitoitus uudelle järjestelmälle. Suunnitelmassa voidaan huomioida myös tulevat muutokset kiinteistössänne, ja järjestelmä voidaan toteuttaa tuleva energian- ja sähkönkulutus huomioiden. Tarvittaessa järjestelmä rakennetaan siten, että siinä on laajennusvaraa tuleviin sähköntarpeen muutoksiin, mm. sähköautojen yleistymiseen.

Jätä yhteydenottopyyntö