Aurinkosähköjärjestelmä

Jos järjestelmänne tuoton seuranta/internet-yhteys ei toimi, tarkistakaa alla olevista invertterin merkkikohtaisista ohjeista, miten invertteri yhdistetään uudelleen. Kannattaa myös irrottaa internet-reititin ja/tai wifi-laajennin pistorasiasta ja laittaa se takaisin noin 30 min kuluttua. Useimmiten yhteys palautuu tällä tavalla.

Normaalisti invertterissä palaa vihreä valo, kun se tuottaa sähköä. Jos invertterissä palaa punainen valo, siinä saattaa olla häiriö. Invertteri voidaan tällöin käynnistää uudelleen invertterin on-off-kytkimestä tai turvakytkimestä. Uudelleenkäynnistäminen saattaa poistaa häiriön, ja järjestelmä alkaa toimia normaalisti.

käyttö- ja huolto-ohje

Alla olevasta järjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeesta voitte lukea yleiset ohjeet järjestelmään liittyen.

Käyttöohje (Lataa pdf)

Saatekirje (Lataa pdf)

 

SMA

Käyttöohje (Lataa pdf)

Invertterin yhdistäminen internettiin (Lataa pdf)

Fronius

Käyttöohje (Lataa pdf)

Kostal

Käyttöohje (Lataa pdf)

Akustot

BYD

Teille on jätetty BYD-akuston suomenkielinen ohje asennuksen yhteydessä. Käytön ja häiriötilanteiden varalta teidän tulee katsoa ensisijaisesti ohjeesta, miten akusto toimii ja miten sen häiriötilanteissa tulee toimia.

Katso alla oleva ohje siitä, miten BYD-akusto käyttäytyy Kostal-invertterin kanssa talvella. 

 Käyttöohje (Lataa pdf)

Talven jälkeen:

  • – akuston sulakkeet saattavat olla 0 -tilassa (alhaalla), jolloin akusto ei toimi ja invertteri saattaa näyttää punaista valoa ja häiriökoodia.
  • – useimmiten akuston toiminta palautuu normaaliksi seuraavasti

Kostal Plenticore Plus -invertteri tai Kostal Plenticore BI -laturi:

  • 1. Nosta BYD-akuston sulakkeet ylös. Odota, että järjestelmä käynnistyy ja toiminta on normaalia.
  • 2. Jos BYD-akuston sulakkeet eivät pysy ylhäällä, pidä on-off -kytkintä 10 sek pohjassa. Nosta sulakkeet ylös.

 

Fronius Gen24-invertteri:

1. Sammuta Fronius -invertteri sen pääkytkimestä

2. Nosta BYD-akuston sulakkeet ylös

5. Käynnistä Fronius-invertteri

6. Odota, kunnes järjestelmä on käynnistynyt.

Jos toiminta ei palaudu normaaliksi, voitte olla yhteydessä Kotisolin huoltoon.

Lisävarusteet

Joskus seurantayhteys katkeaa ns. omia aikojaan. Useimmiten tähän on syynä invertterin ja kotireitittimenne tai invertteriin liitetyn wifi-laajentimen ja kotireitittimenne välinen yhteys. Seuranta useimmiten palautuu toimintaan sillä, että otatte reitittimen/laajentimen pois pistorasiasta, odotatte 15-30 min ja laitatte sen takaisin pistorasiaan.

Jos olette vaihtaneet internet-reitittimen tai -palveluntarjoajaa, saatatte joutua yhdistämään wifi-laajentimen uudelleen. Seuraavasta ohjeesta voitte katsoa tarkemmin, miten yhteys muodostetaan uudestaan:

TP-link wifi -laajennin

Käyttöohje (Lataa pdf)

Pikaohje (Lataa pdf)