Akustolla omavaraisuus huippuunsa

Aurinkosähkö talteen akustoon.
Aurinkopaneelit ovat yleistyneet kovaa vauhtia ja yhä useamman kiinteistön katolla on paneelit. Aurinkosähköjärjestelmän omistajat ovat hyötyneet itse tuotetusta ilmaisesta sähköstä. Aurinkosähkön hyöty on suurimmillaan silloin, kun se voidaan käyttää oman kiinteistön sähkölaitteissa.

Usein sähköä menee paljon myyntiin, kun sähkön tuotanto ja käyttö eivät kohtaa. On järkevää ladata ilmaista aurinkosähköä akustoon, jolloin aurinkosähköä voidaan käyttää myös silloin, kun aurinko ei paista. Moni on aloittanut aurinkosähkön tuotannon hankkimalla aurinkopaneelijärjestelmän ilman akustoa. Lähes kaikkiin järjestelmiin voidaan lisätä akusto jälkikäteen. Nykyään yhä useammin uusi aurinkosähköjärjestelmä ostetaan energiavaraajan eli akuston kanssa.

Energiavaraajan hyödyt

Energiavaraajaan eli akustoon varataan sähköä silloin, kun aurinko paistaa. Kun sähköntuotanto pienenee tai loppuu auringon laskiessa, sähköä aletaan käyttää akustosta. Parhaimmillaan aurinkosähkö riittää koko vuorokauden tarpeeseen!

Akusto toimii aurinkosähköjärjestelmän kanssa täysin automaattisesti. Se oppii asukkaiden sähkönkäytön sekä aurinkopaneelien tyypillisen tuoton. Tämän perusteella se pystyy täyttämään parhaalla mahdollisella tavalla kiinteistön sähköntarpeen. Akusto on luotettava ja erittäin helppokäyttöinen.

On järkevää ladata päiväsaikaan ilmainen aurinkosähkö akustoon. Kodin sähkölaitteiden lisäksi akuston ilmaista sähköä voidaan hyödyntää sähköauton latauksessa. Kun tullaan sähköautolla kotiin, voidaan auton akusto edelleen ladata ilmaisella aurinkosähköllä – vaikka aurinko ei enää paistaisi.

Kotisolin toimittamilla akustoilla on kymmenien vuosien käyttöikä ja kattava takuu.

 

Varaa maksuton kartoitus

Asennuta akusto ammattilaisella

Suunnittelukäynnillä Kotisolin asiantuntija kartoittaa kiinteistön nykyisen aurinkosähköjärjestelmän sekä mitoittaa akuston aurinkosähkön tuotannon ja kiinteistön sähkönkäytön perusteella. Kartoituksessa selvitetään, millä edellytyksillä aurinkosähköjärjestelmään ja kiinteistöön voidaan asentaa akusto. Lisäksi mitoitetaan järjestelmään ja kiinteistöön sopiva akusto. Kartoituksessa huomioidaan kiinteistönne nykyinen sähkönkäyttö sekä mahdolliset muutokset sähkön käyttötottumuksissanne.

Laitteen suunnittelun ja konfiguroinnin jälkeen suunnitellaan asennus.

Asennuksen toteuttaa ammattitaitoinen, akuston asennukseen koulutettu ja sertifioitu sähköasentaja. Asennuksen jälkeen opastamme laitteen käyttöön ja sen optimaaliseen hyödyntämiseen.

Tiesitkö: Kotisolin asentajat ovat saaneet koulutuksen akustojen asennukseen ja he ovat sertifioituja asentajia.

Energiavaraaja pähkinänkuoressa

Aurinkosähköjärjestelmään liitettävät energiavaraajat eli akustot ovat luotettavia, edistyksellisiä ja niissä on erittäin hyvä hyötysuhde. Akuston avulla aurinkosähkön hyödyntämisaste nousee lähes 100 prosenttiin, kun lähes kaikki tuotettu sähkö saadaan hyödynnettyä omassa kiinteistössä.

Yhä useampi haluaa akuston, koska se kasvattaa aurinkosähkön hyödyntämisastetta. Akuston avulla voidaan käyttää ilmaista sähköä ympäri vuorokauden.

Varaa maksuton kartoitus

Akustolla paras hyöty kiinteistölle

Akustoja on usean tyyppisiä. Kotisolin käyttämät markkinoiden edistyksellisimmät akustot lataavat aurinkosähköä lähes 100% hyötysuhteella. Ne hyödyntävät aurinkopaneelien tuottaman korkeajännitteisen tasavirran ja siksi niiden tehohäviöt ovat hyvin pienet.

Akusto toimii useiden eri inverttereiden kanssa

Akusto liitetään aurinkosähköjärjestelmään. Se toimii joko täysin itsenäisesti tai paneelijärjestelmän invertteri ohjaa sen toimintaa. Valittava akusto riippuu siitä, millainen invertteri aurinkosähköjärjestelmässä on valmiina. Joissain tapauksissa invertteri vaihdetaan laadukkaaseen tuotteeseen, joka toimii akuston kanssa optimaalisesti.

Edistyksellinen akusto

Aurinkosähköjärjestelmien akustot ovat hyvin edistyksellisiä laitteita. Ne eivät muistuta perinteisiä lyijyakkuja, joten ne ovat myös myrkyttömiä ja turvallisia. Ne ovat samanlaista teknologiaa sähköautojen akustojen kanssa. Akustot perustuvat Lithium-teknologiaan, joten niiden käyttöikä ja varauskyky suhteessa niiden painoon ja kokoon on erinomainen. Ne myös varaavat ja luovuttavat virtaa tehokkaasti. Tarvittaessa lataus tai purkaminen alkaa erittäin nopeasti, jopa millisekunneissa.

Mitkä tekijät huomioidaan akustoa akustoa valittaessa?

Millainen akusto sitten pitäisi valita. Akuston valinta riippuu pitkälti siitä, millainen aurinkosähköjärjestelmä ja invertteri kiinteistöön on asennettu. Invertterin merkki ja tyyppi vaikuttaa siihen, millainen akusto järjestelmään sopii. Jos kiinteistössä ei vielä ole aurinkosähköjärjestelmää, akustoissa on hieman enemmän valinnanvaraa.
Kotisolin asiantuntijat kartoittavat järjestelmänne ja suunnittelevat akuston toteutuksen aurinkosähköjärjestelmäänne.

Kiinteistön sähköjärjestelmä asettaa mahdollisuudet ja rajoitteet akustolle

Akustoa ei aina välttämättä saada asennettua. Joskus paneelien tai invertterin sijainti, paneelien tai invertterin tyyppi, tai jokin kiinteistön sähköjärjestelmän ominaisuus asettaa rajoitteita akustolle. Yleensä akusto voidaan asentaa ja kiinteistössä päästään varastoimaan aurinkosähköä. Kotisolin asiantuntijat kartoittavat kiinteistön rajoitteet ja mahdollisuudet sekä näiden pohjalta kertoo, millainen akusto kiinteistöön voidaan asentaa.

Minne akusto sijoitetaan?

Akusto sijoitetaan yleensä samaan rakennukseen aurinkosähköjärjestelmän kanssa. Akusto vaatii tilaa varsin vähän tilaa. Se on siisti laitteisto ja sulautuu ulkonäöltään muuhun sisustukseen. Usein akustolle löytyy useampi vaihtoehtoinen paikka rakennuksesta. Akusto kiinnitetään mallista riippuen seinään tai lattialle seinän viereen. Kotisolin asiantuntija suunnittelee akuston paikan huomioiden mahdolliset toiveenne.

Tiesitkö: Akuston asentamisesta voi saada myös kotitalousvähennystä.

Haluaisitko tietää, miten akusto toimisi kiinteistössänne?

Haluatko saada selville, miten energiavaraaja eli akusto toimisi juuri sinun kiinteistössäsi sekä millainen kokonaisuus kiinteistöönne sopisi parhaiten? Tarvetta voi olla haastavaa arvioida itse, joten tarjoamme maksuttomia kartoituksia, jolloin kartoitamme mahdollisuuden asentaa järjestelmään akusto, suunnittelemme akustoasennuksen ja annamme lisätietoa akustoista. Laskemme myös samalla tarjouksen akustosta, joka sopii parhaiten tarpeisiinne.

Akusto tulee suunnitella ja toteuttaa siihen erikoistuneen yrityksen toimesta, sillä sen suunnittelussa ja mitoituksessa tulee huomioida olemassa oleva aurinkopaneelijärjestelmä sekä koko kiinteistön sähköjärjestelmä.

Teemme kartoituksen maksutta eikä se sido sinua mihinkään!

Varaa maksuton kartoitus