Johtava toimija

Kotisol on jo usean vuoden ajan ollut Suomen suurin aurinkosähköjärjestelmien toimittaja. Se on edellyttänyt toimintatapojen kehittämistä sekä kykyä reagoida toimintaympäristön muutoksiin.

Muuttuvassa maailmassa

Viime aikoina maailma on ollut kriiseissä ja se on asettanut toimintatapojen muutostarpeita ja reagoimista myös yrityksen sisällä. Kotisolissa ollaan ylpeitä siitä, miten toimintaympäristön muutoksiin ollaan pystytty mukautumaan. Kotisolin tärkeä motto on: tehdään yhdessä !

Tilauksen edellytykset

Jokaiselta Kotisolin tilaukselta edellytetään seuraavaa:

 • Asiakasta ei ole johdettu harhaan: asiakkaalle on annettu riittävät tiedot myytävästä tuotteesta, hinnasta, rahoituksesta, sopimusehdoista
 • Tilaussopimus on oikein täytetty: riittävän yksityiskohtainen ja yksiselitteinen
 • Asiakas on allekirjoittanut tilaussopimuksen ja asiakkaalle on jätetty oma kappale sopimuksesta
 • Asiakas on allekirjoittanut rahoitussopimuksen sähköisesti tai jätetty rahoitussopimuksen asiakkaan kappale
 • Asiakkaalle on kerrottu kuluttajansuojalain mukaisesta peruutusoikeudesta ja jätetty peruutuslomake

 

 

Noudatamme hyvää kauppatapaa

Kotisol Oy:ssä on voimassa eettiset ohjeet, hyvän kauppatavan periaatteet, joiden noudattamista edellytämme jokaiselta työntekijältä:

  • Viestimme palveluistamme selkeästi ja vältämme käyttämästä sanoja, jotka ovat helposti ymmärrettävissä väärin. Asiakkaan painostaminen, pelottelu, uhkailu tai valheellisten asioiden kertominen on kielletty ja kunnioitamme kaikessa toiminnassamme asiakkaan tahtoa.
  • Mikäli asiakas pyytää poistamaan tiedot yhtiön asiakas- ja suoramarkkinointirekisteristä, otamme tiedot ylös ja välitämme rekisterinpitäjälle.
  • Mikäli asiakas on yli 75-vuotias, varmistamme, haluaako hän ottaa kartoitukseen ja remontin suunnitteluun mukaan lähiomaisia tai tuttavia. Samassa yhteydessä varmistamme asiakkaan asunnon elinkaaren ja mahdollisen jatkokäytön.
  • Teemme asiakkaalle aina kirjallisen tarjouksen, jonka hyväksymisestä tai hylkäämisestä asiakas itse päättää.
  • Varmistamme, että asiakas ymmärtää mikä on tarjous ja mikä tilausvahvistus. Kerromme asiakkaalle ymmärrettävästi, mikäli kyseessä on tilausvahvistus.
  • Kotitalousvähennyksen esitämme asiakkaalle siten, että se on ylimääräinen hyöty, jonka lopputuloksesta verottaja päättää.

Toimintatavat pohjautuvat alla mainittuihin arvoihimme.

Tyytyväiset asiakkaat

Toimimme vastuullisesti sekä tarpeenne ja toiveenne huomioiden. Haluamme tarjota teille laadukkaat tuotteet ja parhaan palvelukokemuksen. Tuotteemme kuuluvat markkinoiden parhaimpiin ja laadukkaimpiin ja siksi tuotteillamme on pitkä takuu. Jotta voimme kehittää toimintaamme edelleen, kysymme tyytyväisyyttänne saamaanne palveluun ja tuotteisiin.

Rehellisyys ja vastuullisuus

Rehellisyys on yksi toimintamme perusta. Edellytämme kaikilta työntekijöiltämme ja yhteistyökumppaneiltamme rehellisyyttä kaikessa toiminnassa. Yrityksenä huolehdimme kaikista velvoitteistamme. Haluamme tukea nuorten työllistymistä ja siksi työllistämme yhä useampia nuoria eri tehtäviin. Olemme kaikessa toiminnassamme avoimia ja rehellisiä toisiamme ja asiakkaitamme kohtaan.

Välittäminen

Pidämme huolta toisistamme. Toistemme turvallisuus ja hyvinvointi on meille ensisijaisen tärkeää. Ylläpidämme avointa yrityskulttuuria, jossa kerromme työntekijöillemme ja kumppaneillemme asioista avoimesti. Ylläpidämme avoimen keskustelun ilmapiiriä.